ez mind van nálunk:

- három étterem (wifivel),
- szálláslehetőségek,
- benzinkút (LPG is),
- háziorvos,
- fogorvos,
- gyógyszertár,
- négy élelmiszerbolt,
- két műszaki bolt,
- posta központ,
- két ATM,
- két játszótér,
- múzeumok (Csillagvár, Tájház),
- téglagyár (Wienerberger),
- Dél-Balaton Mezőgazdasági Zrt.,
- vízpalackozó üzem (Garai),
- sörgyártó üzem (Sörművek),
- autószerelő (gumi is),
- METRO raktár,
- a környék legszebb vasútállomása,
- kiváló mobiltérerők (3G, 4G),
- iskola, óvoda,
- Művelődési Ház...

Statisztika:

JoomlaWatch Stats 1.2.8b by Matej Koval

Országok

62.4%HUNGARY HUNGARY
24.3%UNITED STATES UNITED STATES
2.5%AUSTRALIA AUSTRALIA
1.6%UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM
1.5%GERMANY GERMANY
1.4%CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
1%AUSTRIA AUSTRIA
0.7%SLOVAKIA SLOVAKIA
0.5%ROMANIA ROMANIA
0.4%SWITZERLAND SWITZERLAND

Látogatók

Tegnap:  83
Ezen a héten:  162
A múlt héten:  476
Ebben a hónapban:  1395
A múlt hónapban:  1843
Összesen:  19506


KÖZADATKERESŐ

Igazgatói pályázat PDF Nyomtat Email
SatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook
2011 március 02. (szerda) 16:31

CímerBalatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdetnek a Dobó István Általános Iskola és Óvoda (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.)

IGAZGATÓ (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatási jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2011.08.01-től 2016.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy Megye 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Dobó István Általános Iskola munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése. Az intézmény szakszerű és törvényes működése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény, valamint a 138/1992./X.8./Korm.sz. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- főiskola,
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- pedagógus szakvizsga, vagy pedagógus szakvizsgával egyenértékű végzettség és szakképzettség
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program,a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés

A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatról az intézményt társulásban fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei (Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs) együttesen döntenek a jogszabályokban meghatározott vélemények figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási Közlöny
- www.balatonbereny.hu
- www.hollad.hu
- www.tikos.hu
- www.vors.hu

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak az intézményt társulásban fenntartó önkormányzatok felhatalmazása alapján Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „igazgató”.